Centerpunten

Er kunnen vaste of meedraaiende centerpunten gebruikt worden. Het dient ter ondersteuning van het werkstuk. Ze zijn voornamelijk van toepassing bij draaibanken en rondslijpmachines.

centerpunten, rotor, machinetoebehoren

Merken